El Negocito  
El Negocito is a meetingplace for Chilenos, Latinos, Belgians and whoever shows up at 'het Zuid' in Ghent and stands for a homely atmosphere, a simple but tasty Chilean cuisine and a lot of live music.
 
 


El Negocito Café/Club

 home 

 drinks 

 food 

 program 

 archive 

 press 

 contact 

 links 

 

Statuten: Artikel 2. Doel

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel in België en in het buitenland :

1. het promoten, vieren en naderbij brengen van de Chileense gewoontes en cultuur in het bijzonder en de Zuid- en/of Latijnsamerikaanse cultuur in het algemeen en dit in zowel binnen- als buitenland.

2. het representeren, stimuleren, conserveren of etaleren van de Zuid- en/of Latijns-amerikaanse identiteit in het algemeen en de Chileense identiteit in het bijzonder.

3. het samenvloeien en/of integreren van de Chileense, Zuid- en/of Latijnsamerikaanse cultuur in de Europese en wereldcultuur en/of vice versa; het organiseren van cultuurmanifestaties onder welke vorm dan ook.

4. het maken, publiceren en/of vertegenwoordigen van muziek in al zijn processen vanuit een Chileens, Zuid- en/of Centraalamerikaanse uitgangspunt specifiek en het maken, publiceren en/of vertegenwoordigen van muziek van allerlei aard in het algemeen; het organiseren van muziekmanifestaties onder welke vorm dan ook.

Deze opsomming wat betreft de doeleinden van vzw q’onda? Is exemplatief, en dus non-limitatief.

De vereniging zal eveneens haar leden vertegenwoordigen t.o.v. andere rechtspersonen, instellingen en instanties. Ook kan zij hiervoor seminaries, cursussen, studiedagen, infosessies, manifestaties en andere vormen van bijeenkomsten organiseren waarop alle leden (actieve en niet-actieve) evenals geïnteresseerde derden kunnen uitgenodigd worden. Voor de uitvoering van haar doelstellingen kan de vereniging overgaan tot de aankoop van alle roerende en onroerende goederen alsmede op bijkomstige wijze handelsdaden stellen enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.. Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere verenigingen of rechtspersonen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Ook kan ze meehelpen aan of zelfstandig initiatieven ontwikkelen tot het oprichten van andere verenigingen voor zover de doelstellingen ervan kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

 

ORGANISATIE Q’Onda? vzw
ADRES Brabantdam 121, 9000 Gent
TEL 0479 / 56 73 95
BTW BE 0 882.678.917
REK IBAN BE31 6524 8190 3055


El Negocito X-tra

 Telex 

 MN Catering 

 MN Distributions 

 MN Recordings 

 el NEGOCITO Records 

 Q'Onda? vzw 

Citadelic 

 redlightBlue 
Brabantdam 121
9000 Gent
info@mi-negocio.net

 

 

El Negocito is ELKE DAG open vanaf 18uur / El Negocito es CADA DIA abierto desde las 18